Terminlər

MVP (Minimum viable product) nədir?

Startup yeni ümidlər, yeni başlanğıclar deməkdir. Startup ruhu isə hər zaman böyük ümidlərlə yola çıxır: Dünya birincisi olmaq, bazarda at oynatmaq, monopoliya qurmaq, ...
Terminlər

Influencer Marketing nədir?

E-ticarət istifadəçilərinin alışveriş alışqanlıqlarının böyük nisbətdə dəyişdiyi bu müddətdə, xüsusilə son bir neçə ilin trenddə olan terminlərindən biri də : “Influencer”lərdir. Influencer – ...
Terminlər

Viral reklam nədir?

İnternetin əlimiz, ayağımız, qulağımız olmadığı vaxtları xatırlamaq belə qorxulu bir hala çevrilib. Küçədə qaçdı-tutdu oynamaq, gizlən qaç, 11 tuş və s… 90-larda və ...
Terminlər

Bootstrapping nədir?

Bootstrapping bir startupçının öz imkanları ilə özünü fonlaması (investisiya etməsi) deməkdir. Beləliklə heç kimə pul qarşılığında hissə vermək məcburiyyətində qalmadığınız üçün, startupınız üzərində ...