Home Terminlər Lüğəti – * Nədir?

Terminlər Lüğəti – * Nədir?

Siz də burada qeyd edilməyən terminləri bizlərlə paylaşa bilərsiniz.

Terminlər lüğəti mənim iş həyatımda mütəmadi və daimi olaraq rastlaşdığım, istifadə etdiyim terminləri izah etdiyim bölmədir.

[gl_navigation][gl_directory]

Terminlərin izahında müəyyən səhvlərə yol vermiş ola bilərəm. Bu kimi hallarla rastlaşsanız əlavələrinizi və düzəlişlərinizi qeyd etməyinizi xahiş edirəm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.